| by Anton | No comments

Deus Ex: Invisible War

Bir devam oyunu nasıl yapılmaz sorusunun cevabı

Read More
| by Anton | No comments

Deus Ex: Game of the Year Edition

2000 yılında çıkan oldukça başarılı, cyberpunk bir RYO

Read More